Fordonslackering

Våra kunder inom detta område är verkstäder som lackerar personbilar och lastbilar. Utöver färg levererar vi sprutor, spackel, karosserilim, slipmaterial, maskeringsmaterial, personlig skyddsutrustning med mera. 

Vi har egen produktion av färg på sprayburk som lämpar sig för exempelvis bättringsarbete av lackskador. Våra kunder inom fordonslackering finns över hela landet.

Kontakta oss för mer information

Medarbetare 02

ROGER ANDERSSON

Försäljning / Industri

kim e

KIM ERIKSSON

Order / Nyansering